İçeriğe geç

İnsan Çevirisi – Makine Çevirisi

Makine Çevirisi – İnsan Çevirisi Karşılaştırması

İnsan çevirisinin sonu mu geldi? Pek değil. Ama yine de, şirketlerin müşterileriyle, ortaklarıyla ve çalışanlarıyla sınırlar ötesinde ve çeşitli dillerde iletişim kurma ihtiyaçları arttıkça makine çevirisinin (veya Google Translate gibi internet siteleri üzerinden kullanıldığında online çevirinin) de günümüzün gelişen iş dünyasındaki önemi giderek artmaktadır. Makine çevirisi son yıllarda büyük ilerlemeler kaydetmiş, çeviri doğruluğu, hız ve fonksiyonellik açısından çok gelişmiştir. Bunun bir sonucu olarak, şirketlerin de global anlamda büyüyebilmek, müşteri deneyimlerini iyileştirebilmek ve operasyonlarını sorunsuz yönetmek için makine çevirisi kullanımı artmıştır..

Makine çevirisi şirketlere pek çok faydalar sunmakla birlikte, gerek doğruluk ve kalite açısından gerekse kültürel hassasiyetlere saygı bakımından, makine çevirisi kullanımında dikkatli olunması ve mutlaka bir insan tarafından düzenlenip son şeklinin verilmesi zorunludur.

İnsan Çevirisi Nedir?

İnsan çevirisi hem kaynak hem de hedef dilde yetkin olan bir insan çevirmen tarafından metin veya konuşmanın bir dilden diğerine çevrilmesi sürecini ifade eder. İnsan çevirisi yalnızca dil uzmanlığı değil aynı zamanda kültürel bilgi ve anlayış da gerektiren ve büyük yetenek ve birikim isteyen bir süreçtir. Metni çevirmek için bilgisayar algoritmalarını kullanan makine çevirisinin aksine, insan çevirisi için orijinal metnin anlamını, üslubunu ve nüanslarını hedef dilde doğru, doğal ve kültürel olarak uygun bir şekilde yorumlayabilecek ve aktarabilecek bir insan gereklidir. İnsan çevirisi, belgeler, web siteleri, kitaplar, yasal anlaşmalar ve pazarlama materyalleri gibi çok çeşitli materyaller için güvenle kullanılabilir.

Makine Çevirisi Nedir?

Makine çevirisi, bir metni veya konuşmayı insan müdahalesine gerek kalmadan bilgisayar algoritmalarını kullanarak bir dilden diğerine çevirme işlemidir. Metni analiz etmek ve çevirmek için kural tabanlı veya istatistiksel modeller uygulayan yazılımlar kullanılır. Yazılım, girdi metnini tarar; sözcükler, ifadeler ve cümleler gibi onu oluşturan parçalara ayırır ve ardından çeşitli teknikler uygulayarak bunları hedef dile en iyi şekilde çevirmeyi dener.

Makine Çevirisinin İşleyişi Nasıldır?

Makine çevirisinde kural tabanlı, istatistiksel ve nöral makine çevirisi (NMT) dahil olmak üzere çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Kural tabanlı makine çevirisi, metni analiz etmek ve çevirmek için önceden tanımlanmış bir dizi dilbilimsel kurala ve sözlüğe dayanır. İstatistiksel makine çevirisi, kaynak ve hedef dillerdeki kelimeler ve ifadeler arasındaki kalıpları ve ilişkileri belirlemek için iki dilli metinlerden oluşan büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen algoritmaları kullanır. En gelişmiş yaklaşım olan nöral makine çevirisi ise kelime ve ifadelerin bağlamını ve anlamını dikkate alarak metni analiz etmek ve çevirmek için yapay sinir ağlarından yararlanır.

Peki işe yarıyor mu?

Makine çevirisi, başka alanların yanında çevrimiçi içerik, teknik belgeler ve müşteri desteği dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Hızlı ve basit çeviriler için faydalı olsa da her zaman doğru sonuç vermemekte olup özellikle karmaşık veya nüanslı metinlerle uğraşırken hatalı veya garip ifadeler üretebilir.

İnsan çevirisiyle karşılaştırıldığında ne gibi farkları vardır?

İnsan çevirisi ve makine çevirisi; doğruluk, hız, maliyet ve gereken dilsel ve kültürel anlayış düzeyi de dahil olmak pek çok açıdan önemli bir takım farklılıklar arz eder.

 • Doğruluk: İnsan çevirisi, özellikle karmaşık veya nüanslı metinlerle çalışılıyorsa, genellikle makine çevirisinden daha doğrudur. İnsan çevirmenler kaynak metnin bağlamını, üslubunu ve kültürel nüanslarını yakalayabilir ve bunları hedef dilde en doğru şekilde aktarabilir. Öte yandan makine çevirisi, özellikle deyimsel ifadeler veya muğlak dille çalışılırken hatalı veya garip olarak ifade edilebilecek sonuçlar üretebilir.
 • Sürat: Özellikle de büyük hacimli metinlerle çalışırken, makine çevirisi genellikle insan çevirisinden daha hızlıdır. Makine çevirisi dakikada binlerce kelime çevirebilirken, insan çevirmenler metnin karmaşıklığına bağlı olarak günde birkaç yüz ila birkaç bin kelime çevirebilir.
 • Maliyet: Makine çevirisi, özellikle de büyük hacimli metinler üzerinde çalışılacaksa, genellikle insan çevirisinden daha ucuza mal olacaktır. Makine çevirisi hızlı ve düşük maliyetle yapılabilirken, insan çevirisi vasıflı profesyonellere duyulan ihtiyaç ve yüksek kaliteli çeviriler üretmek için gereken titizlik ve zaman nedeniyle daha pahalı olabilir.
 • Dil ve kültür aşinalığı: Çevirmenin hem kaynak hem de hedef dilde yetkin olması ve metnin kültürü ve bağlamı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gerektiğinden, insan çevirisi yüksek düzeyde dilbilimsel ve kültürel aşinalık gerektirir. Öte yandan, makine çevirisi yalnızca algoritmalara ve istatistiksel modellere dayanır ve kaynak metnin nüanslarını veya yazıldığı kültürel bağlamı tam olarak anlayamayabilir (dolayısıyla da hataya meyillidir).

Özetle, makine çevirisi insan çevirisinden daha hızlı ve daha ucuza mal olsa da özellikle karmaşık veya nüanslı metinlerle çalışılırken her zaman doğru ve doğal çeviriler üretemeyebilir. İnsan çevirisi ise genellikle daha doğru ve kültürel açıdan daha uygun olmakla birlikte daha yavaştır ve daha pahalıya mal olabilir. Sonuç olarak, insan ve makine çevirisi arasındaki seçim, çeviri projesinin özel ihtiyaçlarına ve istenen doğruluk ve kalite düzeyine bağlıdır.

Makine çevirisi kullanımıyla ilişkili potansiyel riskler nelerdir?

Makine çevirisi kullanımıyla ilişkili çeşitli riskler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıdadır:

 • Çevirinin yanlış veya eksik olması: Makine çevirisi, özellikle karmaşık veya nüanslı metinlerle çalışılıyorsa hatalı veya eksik çeviriler üretebilir. Yazılım, kaynak metnin bağlamını veya kültürel nüanslarını tam olarak yakalayamayabilir ki bu da hatalara veya garip ifadelere yol açabilir.
 • Güvenlik ve gizlilikle ilgili riskler: Makine çevirisi, özellikle hassas veya gizli bilgileri çevirirken güvenlik ve gizlilik riskleri doğurabilir. Halka açık veya ortak kullanıma yönelik yazılımlar verileri depolayarak üçüncü taraflara iletebilmektedir ve bu da veri ihlalleri veya sızıntıları riskini arttırmaktadır.
 • Yasal riskler: Özellikle sözleşmeler, patentler ve benzeri yasal belgeler üzerinde çalışırken makine çevirisi bir takım yasal riskler doğurabilir. Hatalı veya eksik çeviriler yanlış anlamalara veya anlaşmazlıklara yol açabilir ki bunun da tatsız yasal neticeleri olabilir.
 • İtibar riskleri: Makine çevirisi, özellikle pazarlama materyallerinin veya sosyal medya içeriklerinin çevirisinde itibar riskleri oluşturabilir. Yanlış veya uygunsuz çeviriler bir şirketin itibarına zarar verebilir ve güvenilirliğini zedeleyebilir.
 • Ahlaki riskler: Makine çevirisi, özellikle siyaset, din veya kültür gibi hassas konularla ilgili içeriklerin çevirisinde etik riskler oluşturabilir. Hatalı veya uygunsuz çeviriler yanlış anlamalara veya kültürel suçlara yol açabilir; bu da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Özetle, makine çevirisi hızlı ve basit çeviriler için faydalı olsa da özellikle karmaşık veya hassas metinlerle çalışırken ciddi birtakım riskler doğurabilmektedir. Potansiyel faydaları ve riskleri dikkatlice tartmak ve makine çevirisini sadece uygun olduğu durumlarda -ve o zaman dahi, mutlaka insan incelemesi ve düzenlemesiyle birlikte kullanmak önemlidir.

Makine çevirisini insan çevirisinden nasıl ayırt edebiliriz?

Bilhassa basit ve anlaşılır metinler üzerinde kullanıldığında, makine çevirisini insan çevirisinden ayırmak zor olabilir. Yine de, ikisini birbirinden ayırt etmeye yardımcı olabilecek birkaç ipucu aşağıdadır:

 • Doğruluk ve akıcılık: Özellikle de karmaşık veya inceliği olan metinler üzerinde çalışılıyorsa, insan çevirisi makine çevirilerinden çok daha doğru ve akıcıdır. Dilin doğallığına ve çevirinin hatasız olup olmadığına bakın. Bunların makine çevirilerinde sorunlu olma olasılığı çok daha yüksektir.
 • Tutarlılık: İnsan çevirileri üslup ve ton açısından daha tutarlı olma eğilimindeyken, makine çevirileri kullanılan yazılıma bağlı olarak kalite ve üslup açısından tutarsızlıklar arz edebilir.
 • Bağlamın anlaşılıp anlaşılmadığı: İnsan çevirileri kaynak metnin bağlamını ve kültürel nüanslarını daha iyi anlama eğilimindeyken, makine çevirileri bağlamı veya kültürel referansları dikkate almayan genel veya uygunsuz çeviriler üretebilmektedir.
 • Süre ve maliyet: İnsan çevirileri daha fazla zaman alır ve özellikle büyük hacimli metinlerle uğraşırken genellikle makine çevirilerinden daha pahalıya mal olabilir. Çeviri hızlıca ve düşük maliyetle tamamlanmışsa, bu çeviride makine kullanıldığına işaret ediyor olabilir.
 • Kaynak dil: Makine çevirileri, hedef dile daha çok benzeyen dillerden çeviri yaparken daha doğru ve akıcı olma eğilimindedir. Kaynak dilin hedef dilden çok farklı olması, makine çevirisinin kullanıldığını gösterebilir.

Kısacası, makine çevirisini insan çevirisinden ayırmak bazen kolay olmasa da doğruluk, tutarlılık, bağlamın anlaşılması, zaman ve maliyet ve kaynak dil gibi ipuçlarına bakarak ikisi birbirinden ayırt edilebilmektedir.

İngilizce Türkçe Özelinde İnsan Çevirisi - Makine Çevirisi Karşılaştırması

İngilizce – Türkçe dil çiftinde makine çevirisiyle doğru çeviri mümkün müdür?

İngilizce ve Türkçe, farklı dilbilgisi kurallarına ve kelime sıralamasına sahip karmaşık dillerdir; bu da makine çevirisi sistemlerinin ikisi arasında doğru ve akıcı bir şekilde çeviri yapmasını zorlaştırmaktadır. Makine çevirisi teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, artık İngilizce ve Türkçe arasında nispeten doğru çeviriler sağlayabilen birkaç makine çevirisi sistemi olmasına rağmen, İngilizce-Türkçe dil çifti için makine çevirisi, özellikle de karmaşık veya birtakım nüansları olan metinlerle çalışırken hala sınırlamalara ve potansiyel hatalara gebedir. Bu hatalar arasında yanlış çeviriler, atlamalar ve hatalı kelime seçimleri yer alabilir ki bu da yanlış veya kafa karıştırıcı hedef metinlere neden olabilmektedir.

Bu nedenle, makine çevirisi İngilizce ve Türkçe arasında hızlı ve basit çeviriler için yararlı bir araç olsa da, doğruluğu ve hedef kitleye uygunluğu sağlamak adına sadece mantıklı olduğu yerlerde ve mutlaka insan kontrolü ve düzenlemesinden geçirdikten sonra kullanılmalıdır.

Hatasız ve uygun fiyatlı İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce insan çevirisi hizmeti arayışındaysanız mutlaka internet sitemin ilgili sayfalarını inceleyiniz. Sizinle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarım.