İçeriğe geç

Ingilizce Turkce Ceviri ve Yeminli Tercume ile İlgili Soru Cevap

Ingilizce Turkce Ceviri Soru Cevap

Ingilizce Turkce Ceviri Tasdiğiyle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ingilizce Turkce ceviri, yeminli tercume ve tasdikli çeviri hizmetleri, öyle herkesin her gün kullandığı hizmetler değil. Pek çok insan ancak resmi makamlara işi düştüğünde çeviri yaptırıyor. O nedenle, birtakım ifadelerin anlamlarının herkes tarafından bilinmemesi gayet normal.

Öncelikle, lütfen bu yazıyı, benim dil ve dilbilgisi becerilerimi ölçmekte dikkate almayınız. Burada sık sık, örneğin İngilizce Türkçe Çeviri yerine ingilizce turkce ceviri veya Ingilizce Turkce Ceviri gibi yazım yanlışları olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle, çeviri, tercume, yeminli tercume, yetkili tercüman, noter tasdikli tercume gibi anahtar kelimelerde bu tür farklı yazılışları sıklıkla kullandım. Bunun sebebi benim (25 yıllık yeminli mütercim tercüman halimle) bu kelimelerin doğru yazılışını bilmiyor oluşum değildir. Arama motorlarının Türkçe karakterlerle olan problemi maalesef halen devam ediyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geneli Türkçe klavye sahibi değil. Turkceyi İngilizce klavye kullanarak yazıyorlar. İnanmayacaksınız ama o multimilyon dolarlık arama motoru projeleri, maalesef, bu gibi durumlarda Ingilizce Turkçe Cevirmen ifadesinden kastedilenin İngilizce Türkçe Çevirmen olduğunu anlayamıyor. Eğer ben sadece İngilizce Türkçe Çevirmen ifadesini kullanmış olsam, Ingilizce Turkce Cevirmen şeklinde de yazmasam o arama sonuçlarında görünmeyeceğim. Dolayısıyla, arama sonuçlarında görünebilmek adına, bu sayfada (anlaşılır olmak kaydıyla) bir takım yazım yanlışları kasıtlı olarak yapılmıştır.

Ingilizce Turkce Ceviri Üzerine Böyle Bir Soru Cevap Gerekli mi?

Olası yanlış anlaşılmaları önlemek ve daha sağlıklı hizmet verebilmek adına, böyle bir soru cevap sayfası hazırladım. Nihayetinde, amacım bunun Türkçe İngilizce yeminli tercüme ve profesyonel ceviri ihtiyacındaki müşterilerimi yönlendirebileceğim bir bilgi sayfası olmasıdır. Ayrıca, metin içerisinde İngiltere ve Birleşik Krallık mevzuatında tasdikli tercume ve onaylı ceviri konuları da ele alınmaktadır. Bu bakımdan, İngiltere’de yerleşik Türkler açısından özellikle değerli olduğunu düşünüyorum.

Resmi Belgelerin Yeminli Tercümesi
Vize başvurularından mahkeme kararlarına kadar her çeşit resmi belgenin yeminli tercümesi ve profesyonel çevirisi için mutlaka fiyat alınız.

Resmi Belge Tercümesiyle İlgili Sık Sorulan Sorular

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercume İngiltere’de pek kullanılan bir çeviri türü değil. Türkiye’nin de dahil olduğu Roma Hukuku tabanlı hukuk sistemlerinde yeri olan bir yöntem. Bu uygulamada, ilgili dilde diploma ve yeterlilik sahibi kişi notere başvuruyor. Yeterliliklerini diplomasını ibraz ederek, noter huzurunda bir yemin zabtı imzalıyor. Daha sonra yeminli tercüman, (örneğin) “bu çeviri İngilizce’den Türkçe’ye tarafımdan aslına uygun olarak çevrilmiştir” şeklinde bir kaşe vurup imzalıyor. Bu işlemden sonra, yeminli tercumanin yemin zabtının bulunduğu noter de yeminli tercümanın imzasının doğruluğunu tasdik ediyor. Noterin vurduğu kaşenin içeriği genel olarak şöyle: ______ dilinden _____ diline yapılmış olan bu çeviri, dairemiz yeminli tercümanı ___________ tarafından yapılmıştır.

Oysa, İngiltere ve Birleşik Krallık’ta, yeminli tercumeye çok nadir durumda başvuruluyor. Zira noterde genel bir yemin zabtı olmuyor. Yeminli Tercuman -ki bunun Yetkili Dilbilimci olması şart, notere giderek, noterin huzurunda o belge ile ilgili yemin ediyor. Daha sonra, tercumanın yeminli beyanı noter tarafından belgeye iliştirilerek, ek bir resmiyet kazandırılmış oluyor. Buna mukabil, bu tür bir tasdik sadece ve sadece Roma Hukuku ülkelerine gidecek olan belgeler için yapılabiliyor. İngiltere içinde kullanılan belgeler için bu tür bir yeminli beyana gerek duyulmuyor. İngiltere dahilinde kullanılan metinlerin tercümeleri farklı şekilde tasdik ediliyor (ayrıntıları aşağıdadır).

Çeviri ve tercüme aynı şeyler mi?

Kısaca anlatmak gerekirse, çeviri yazılı olanına, tercüme ise sözlü olanına denilir. Yani Home Office’e, Mahkeme’ye veya sair bir resmi makama ibraz edeceğiniz bir belgeyi, çevirmene çevirtirsiniz. Diğer taraftan, bir toplantınızda veya video konferansta sözlü anlatılanların sözlü olarak bir başka dile aktarılmasına ise tercüme deniliyor. Yani aslında doğrusu yeminli tercume değil, yeminli ceviri. Benzer şekilde, noter tasdikli tercume değil, noter tasdikli çeviri. Ama halk arasında yaygın olarak yanlış kullanıldıkları için, burada da bu ifadeleri bazen birbirlerinin yerine kullandım.

Noter tasdikli çeviri nedir

Noter tasdikli çeviri (veya noter tasdikli tercüme), çevirmenin imzalı beyanının üzerine, noter tasdiki yaptırılan çeviri türüdür. Çevirmen ya notere daha önce kayıt yaptırıp yemin zabtı vermiştir. Ya da, o anda noter huzurunda çeviriyi imzalar. Noter de, o imzanın gerçekten o çevirmene ait olduğunu tasdik eder. Kimi durumlarda bu tasdiği noter yerine konsolosluğun yaptığı da olur.

Belge ne kadar hassassa, tasdik de o kadar üst makamdan yaptırılmalıdır. Genel olarak, hiyerarşi şu şekildedir: çevirmenin beyanı > üzerine noter tasdiği > üzerine noterin bulunduğu ilin/ilçenin mülki amirinin (kaymakam veya valinin) yapacağı apostil tasdiği > bazı durumlarda apostilin üzerine bir de dış işleri bakanlığı tasdiği vurulabilir.

Emin olamadığınız durumlarda, hangi tür tasdiğin gerekli olduğunu, belgeyi ibraz edeceğiniz makama mutlaka sorunuz. En sağlıklı bilgiyi onlar verecektir.

Konsolosluğa sunacağım vize belgelerini notere tasdik ettirmem gerekiyor mu?

İngiltere’de yaşıyorsanız, hayır. Burada konsolosluğa sunulan belgelerin noter tasdikli olması gerekmiyor. İşlemlerinizi Türkiye’de yapıyorsanız, bu husus konsolosluğa göre değişebiliyor. Çoğu konsolosluk sadece yeminli tercüman imzalı çeviriyi kabul ederken, kimi konsolosluklar noter tasdiki isteyebiliyor. Özetlemek gerekirse, lütfen bu konuyu, ilgili konsolosluk ile teyitleşiniz.

Avukata göndereceğim tercümeler noter tasdikli olmalı mı?

Önceden belirtildiği gibi, bu konuyu da avukata danışmanız en sağlıklısıdır. Ancak, genel olarak, avukata sunacağınız belgelerin çevirmen tarafından imzalanmış olması veya yeminli tercuman (İngiltere’de Chartered Linguist / Yetkili Dilbilimci) tarafından elektronik imza veya ıslak imza ile tasdik edilmiş olması yeterlidir. Daha önemsiz (bilgi amaçlı) belgeler için kendiniz dahi çevirebilirsiniz (ha, avukat o çevirdiğinizden bir şey anlar mı, orası ayrı bir konu).

Mahkemeye sunacağım çevirileri ne şekilde tasdik ettirmeliyim?

İngiltere’de mahkemeye ibraz edilecek çevirilerin beraberinde mutlaka bir de beyan (statement) ibraz edilmelidir. Çeviriyi yapan Yetkili Dilbilimci, beyanında ceviriyi kendisinin yaptığını, yaptığı çevirinin metnin orijinalini birebir yansıttığını, yani tercumenin doğru ve eksiksiz bir tercume olduğunu beyan ettikten sonra, kendi iletişim bilgilerini yazar ve imzalar.

Bu tasdik elektronik imzalı olabileceği gibi, ıslak imzalı da olabilir.

Her resmi evrak tercümesi için noter tasdiki gerekiyor mu?

Bu konuyu resmi evrakı ibraz edeceğiniz makama danışmanız en doğrusu olacaktır. Ancak genel olarak etmek gerekirse:

  • Home Office’e, vize makamlarına, konsolosluklara ibraz edilecek belgeler: elektronik ortamda gönderileceklerse, Yetkili Dilbilimcinin elektronik imzası ile; matbu halde gönderileceklerse yetkili dilbilimcinin ıslak imzası ile gönderilebilirler.
  • Mahkemeye ve yargı birimlerine sunulacak belgeler: genellikle yetkili dilbilimcinin (tercumanın) ıslak imzalı beyanı (statement) ile birlikte ibraz edilirler.
  • Yurtdışına, Lahey Konvansiyonuna üye ülkelere gönderilecek belgelerin çevirisi, noter tasdiki yaptırıldıktan sonra, apostil tasdiki yaptırılarak gönderilir.
  • Bazı durumlarda (yüksek bütçeli uluslararası ihaleler gibi), apostil üzerine Dış İşleri Bakanlığı tasdiği de gerekebilir.

Resmi belgeleri kendim çevirebilir miyim?

Türkiye için bu sorunun cevabı açık ve net olarak hayırdır. İngiltere içinse;

  • resmi belge kimlik kartı vs. gibi basit bir belgeyse
  • belge bilgi amaçlıysa
  • vereceğiniz makam kabul ediyorsa

bu durumlarda çeviriyi kendiniz yapabilirsiniz. Ancak teknik bilgiler içeren belgeler (hukuki metinler, mahkeme kararları, hastane raporları, vs. gibi) mutlaka bir çevirmene çevirtilmelidir. Bir dili akıcı olarak konuşabiliyor olmanız, o dilde hukuk veya tıp veya teknik metinler çevirebileceğiniz anlamına gelmez.