İçeriğe geç

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme ve Sözleşme Çevirisi

İngilizce Türkçe hukuki tercüme ve sözleşme çevirileri, küreselleşen iş dünyasında önemli bir role sahiptir. Hukuki belgelerin, sözleşmelerin ve anlaşmaların İngilizceden Türkçeye çevrilmesinde doğruluk hayati önem taşır. Bu da her iki dilin hukuk sistemlerinin ve dilbilimsel inceliklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bu blog yazımızda, İngilizce-Türkçe dil çiftine odaklanarak hukuki tercüme ve sözleşme çevirisinin kritik yönlerini ele alacağız.

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme: Yanlışsız ve Eksiksiz Çevirinin Önemi

Yasal ve sözleşmeye dayalı belgelerin doğru tercüme edilmesi, uluslararası işlemler yürüten bireyler ve işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu tür belgelerin çevirisinde en küçük bir hatanın veya yanlış yorumlamanın bile çok ciddi hukuki ve mali neticeleri olabilmektedir. Bu nedenle, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yetkinliğe sahip nitelikli ve deneyimli çevirmenlerle çalışılması büyük önem taşır. Bu sayede, tercüme edilen belgelerin etkinliğini ve doğruluğunu garanti altına almış olursunuz.

İngilizce Türkçe Hukuki Terimlerin Önemi

Sözleşmeler, mahkeme kararları veya anlaşmalar gibi hukuki belgeler kaçınılmaz olarak hukuki terimlerle doludur. Hukuki belgelerin çevirisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri karmaşık hukuki terimleri yerli yerinde kullanabilmektir. Ayrıca, İngiliz ve Türk hukuk sistemlerinin kendine özgü terim ve kavramları da vardır. Bu nedenle bunları çevirecek kişinin her iki hukuk sistemi hakkında kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olması şarttır. Bu tür terimlerin doğru bir şekilde çevrilmesi, orijinal belgenin amacının ve bütünlüğünün korunması açısından çok önemlidir. Yanlış çevrilen tek bir kelime veya ifade, önemli olumsuz hukuki sonuçlara yol açabilecek kafa karışıklığına veya yanlış yorumlamaya neden olabilir. Hukuk çevirmenleri, doğru çeviriyi sağlamak için hukukun teknik özelliklerini ve her iki dilde kullanılan hukuk dilini iyi bilmelidir.

İki Ülkenin Farklı Kültürlerine ve Hukuk Sistemlerine Aşinalık

Hukuki çeviri, yalnızca dilsel yeterlilik değil, aynı zamanda kültürel farkındalık ve ilgili her iki hukuk sistemi hakkında derinlemesine bilgi gerektiren oldukça uzmanlaşmış bir alandır. Hedef ülkenin yasa ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamak için yasal ve kültürel bağlamı anlamak zorunludur. Ayrıca, çevirinin Türk hukuk sisteminin kendine özgü yasal terminolojisine ve uygulamalarına uyarlanması, en üst düzeyde doğruluk ve hassasiyetin sağlanması için çok önemlidir.

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme Gerektirebilecek Resmi Belge Türleri

Herhangi bir kısıtlama getirmeksizin, hukuki tercüme ve sözleşme çevirisi hizmetleri aşağıdakiler dahil çok çeşitli belgeleri kapsar:

 • Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Sözleşmelerin ve anlaşmaların tercüme edilmesi, uluslararası ticari işlemlerde yaygın bir gerekliliktir. Çeviri, tarafların niyetlerini ve yükümlülüklerini doğru bir şekilde yansıtmalıdır.
 • Mahkeme Evrakı: İtiraz dilekçeleri, mahkeme kararları ve hukuki görüşler gibi mahkeme belgelerinin tercüme edilmesi, yabancı tarafları ilgilendiren hukuki işlemlerde hayati önem taşır.
 • Patentler ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Belgeleri: Patentlerin ve fikri mülkiyet belgelerinin çevrilmesi, konunun hukuki ve teknik yönlerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.
 • Göçmenlik ve Vize Belgeleri: Türkiye’de çalışmak veya ikamet etmek isteyen kişiler için göçmenlik ve vize ile ilgili belgelerin tercüme edilmesi genellikle gereklidir.

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme Süreci

Yasal ve sözleşmeye dayalı belgelerin çevirisi, doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için titiz bir süreç izler. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Kaynak Belge Analizi: Hukuki çeviri süreci, kaynak belgenin kapsamlı bir analiziyle başlar. Çevirmenler, belgenin yasal bağlamını, amacını ve içerdiği belirli terminoloji ve kavramları anlamak için belgeyi dikkatle inceler. Bu ilk adım, belgenin içeriği ve amaçlanan yasal etkisi hakkında fikir edinmek için çok önemlidir.
 • Dilbilim Uzmanlığı: Hukuk çevirmenlerinin hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde yetkin olmaları, dilbilgisi yapılarını, deyimsel ifadeleri ve nüansları derinlemesine anlamaları gerekir. Hukuki çeviri söz konusu olduğunda, bu dil uzmanlığı günlük dilin ötesine geçer; hem kaynak hem de hedef dilde kullanılan kesin ve teknik hukuki kelime dağarcığını kapsar.
 • Hukuki Bilgi Birikimi: Hukuk çevirmenleri, dilsel yeterliliğin yanı sıra, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki hukuk sistemleri ve kavramları hakkında derin bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu, her iki yargı alanıyla ilgili belirli yasal terminoloji, ilkeler ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmayı da içerir. Çevirmenlerden, çevirinin yasal bağlamı doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için yasal metinde gezinmeleri ve yorumlamaları beklenir.
 • Belgenin Çevrilmesi: Hukuki bir belgenin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesi, dilsel doğruluk ile hukuki kesinlik arasında hassas bir denge kurulmasını gerektiren karmaşık bir iştir. Çevirmen, hukuki anlamın bozulmadan kalmasını sağlarken metni dikkatlice çevirmelidir. Hukuki terminolojinin çoğu zaman hedef dilde doğrudan karşılığı bulunmaz ve bu da yaratıcı çözümler ve gerektiğinde açıklamalar gerektirir.
 • Gözden Geçirme ve Çeviri Kontrolü: En yüksek düzeyde doğruluğu sağlamak için, hukuki çeviriler genellikle kapsamlı bir inceleme ve redaksiyon sürecine tabi tutulur. Tercihen hukuki uzmanlığa sahip ikinci bir çevirmen veya editör, çevrilen belgeyi hatalar, tutarsızlıklar ve genel kalite açısından inceler. Bu adım, olası yanlışlıkların veya yanlış anlaşılmaların tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur.
 • Yasal Uzmanlık: Karmaşık durumlarda, çevirinin doğruluğunu teyit etmek için her iki yargı alanındaki hukuk uzmanlarına danışmak gerekebilir.
 • Çeviri Tasdiği ve Noter Tasdiği: Hedef yargı alanının yasal gerekliliklerine bağlı olarak, tercüme edilen belgenin yasal olarak geçerli sayılması ve resmi olarak tanınması için tasdik edilmesi ve noter tarafından onaylanması gerekebilir. Bu adım, belgenin hedef yargı alanında yasal ağırlığa sahip olması için gereklidir.

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme ve Sözleşme Çevirisinde Üstesinden Gelinmesi Gereken Zorluklar

İngilizce Türkçe hukuki çeviri ve sözleşme tercümesi, üstesinden gelinmesi gereken bir takım zorukları da beraberinde getiren bir süreçtir. Bu zorluklardan bazıları aşağıdadır:

 • Hukuki Kavramlar: İngiliz hukukuna ait bir takım kavramların Türk hukukuna ve Türk hukukuna ait bir takım hukuki kavramların da İngiliz hukukuna adapte edilmesi gerekliliği.
 • Muğlaklıklar: Hatasız ve eksiksiz bir çeviri elde edebilmek adına kaynak belgedeki muğlaklıkların çözümlenmesi.
 • Deyimler: Hedef dilde doğrudan karşılığı olmayabilecek deyimsel ifadeler ve kültürel referansların gereğine uygun şekilde ele alınması.

İngilizce Türkçe Hukuki Tercüme ve Gizlilik

Sıklıkla hassas bilgiler içeren yasal ve sözleşmeye dayalı belgeleri ele alırken gizliliğin sıkı bir şekilde korunması çevirmenler için en önemli önceliktir. İçeriğin gizliliğinin çeviri süreci boyunca korunmasını sağlamak çok önemlidir.

Son Söz

Hukuki ve sözleşmeye dayalı belgeleri İngilizce’den Türkçe’ye çevirmek istiyorsanız, dil uzmanlığı, kültürel farkındalık ve her iki dilin hukuk sistemleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan yüksek vasıflı profesyonellerle çalışmak çok önemlidir. Doğru ve güvenilir çeviriler uluslararası hukuki meselelerde, ticari işlemlerde ve kişisel göçmenlik davalarında kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, nitelikli ve deneyimli çevirmenlerle işbirliği yaparak olağanüstü sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu uzmanlar, bu alanın karmaşıklığı içinde ustalıkla yol alabilir ve çevrilen belgelerin orijinal içeriğin bütünlüğünü korurken yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamasını sağlayabilir.

Diğer Kaynaklar

 1. Assessment of the Quality of Contract Translations, Lucia de Almeida & Silva Nascimento, UFSC
 2. Translating legal formulae: a corpus-driven approach, Patrizia Giampieri

Sosyal Medyada Takipleşelim